İdari Personel

Zehra YILMAZ
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokulu Sekreteri
Şermin KAYA
Bilgisayar İşletmeni
Hüseyin Enis
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Öğrenci İşleri
Sevilay ÖZGERİŞ AYSU
İDARİ MEMUR